I TURNIEJ JUDO O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WŁOCHY - MEMORIAŁ WOJCIECHA MACIOSZCZYKA

ORGANIZATORZY

Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy OSiR Włochy

Klub Sportowy YAWARA

 

TERMIN

Sobota, 17 września 2022 r.

 

MIEJSCE ZAWODÓW

OSiR Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Do  15.09.2022  do  godziny  15.00 (możliwe  wcześniejsze zamknięcie rejestracji w przypadku dużej liczby zgłoszeń) System JudoStat: www.judostat.pl/rejestracja

 

OPŁATA  STARTOWA

Brak opłaty startowej

 

KATEGORIE WAGOWE

Młodzicy i Młodziczki (2007-2008)

Chłopcy 42, 46, 50, 55, 55, 60, 66, 73, 81, +81

Dziewczynki 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63

 

Dzieci (2009-2010)

Chłopcy 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg

Dziewczynki 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg

 

Dzieci młodsze (2011-2012)

Chłopcy 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60

Dziewczynki 29, 33, 36, 40, 44, 48, 52, +52

 

NAGRODY

Medale i dyplomy dla zawodników zajmujących miejsca 1-3

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców

Konkursy  z  nagrodami  podczas  zawodów  wśród  wszystkich uczestników zawodów

 

CZAS WALKI

Młodzicy: 3 minuty czasu efektywnego

Dzieci: 3 minuty czasu efektywnego

Dzieci młodsze: 2 minuty czasu efektywnego

 

PROGRAM

Dzieci (rocznik 2009-2010)

08:30-09:30 - Waga dziewcząt i chłopców

09:30-10:00 - Weryfikacja list zważonych zawodników i losowanie

10:00 - Otwarcie zawodów

10:15 - Początek walk eliminacyjnych dzieci

 

Dzieci młodsze (rocznik 2011-2012)

11:30-12:30 - Waga dziewcząt i chłopców

12:30-13:00 - Weryfikacja list zważonych zawodników i losowanie 13:00- Początek walk eliminacyjnych dzieci młodszych

 

Młodzicy i młodziczki (rocznik 2007-2008)

14:00 – 15:00 - Waga dziewcząt i chłopców

15:00 – 15:30 - Weryfikacja list zważonych zawodników i losowanie 15:30 - Początek walk eliminacyjnych młodzików i młodziczek

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy/zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.

Obowiązują ważne badania lekarskie. Za ważność badań lekarskich w przypadku zawodnika niepełnoletniego odpowiada Klub i jego rodzic lub opiekun prawny.

Na Klubie spoczywa obowiązek weryfikacji ważności badań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz zaistniałe wydarzenia nie wynikające z winy organizatora. Wszystkie osoby przebywające na hali zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na materiałach promocyjnych Organizatora.

W zawodach nie ma tolerancji wagowej. Podczas ważenia zawodnik/czka musi posiadać co najmniej bieliznę osobistą (+200 g na bieliznę osobistą). Zawody zostaną rozegrane wg. zatwierdzonych przez PZ Judo zasad walki dla tej grupy wiekowej. Zasady te znajdują się na stronie PZ Judo: http://web.pzjudo.pl/u18-u16-u14-u12-nowe-kategorie-wiekowe-i- przepisy-walki-na-rok-2019

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy oraz za wypadki podczas walk i rozgrzewki.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wyżywienie:  Na  terenie  OSiR  Włochy  działa  Bufet  Rybka  oraz  restauracja w kręgielni TB.

Parking: Na terenie OSiR Włochy dostępny jest parking podziemny

Istnieje możliwość  połączenia / rozdzielenia danej kategorii wagowej w przypadku małej / dużej liczby zgłoszeń.

Dekoracja zawodników bezpośrednio po zakończonej kategorii wiekowej

Godzina  rozpoczęcia  walk  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych może ulec zmianie.